Direcció de Servei del SAIF - Barcelona [191-2021]

Servei de direcció del SAIF   

La Fundació Acció Social Infància (FASI) és una organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de Catalunya.

Descripció de l'oferta: 

El Servei per Adolescents i Famílies (SAIF) és un servei municipal gratuït d’àmbit de ciutat que té com a finalitat oferir un acompanyament als adolescents i a les seves famílies des d’una mirada positiva de l’adolescència incorporant la perspectiva de l’educació emocional per tal d’afavorir la millora del benestar emocional i l’adquisició d’autonomia. Esta integrat per dos dispositius per tal d’arribar als i les joves així com a les seves famílies, un és els Punts “Aquí t’escoltem” van adreçats a joves preferentment entre 12 i 20 anys que resideixen, estudien i/o treballen a la ciutat de Barcelona. I l’altre és el Centre per a Famílies amb adolescents que va dirigit a les famílies que tenen fills/es entre 12 i 20 anys, que viuen a Barcelona.

Vols unir-te a nosaltres?

Si la resposta és sí, aquest és el teu projecte!

Som més de 200 professionals de diferents especialitats de l’àmbit social treballant en més de 25 centres de treball a Catalunya. A FASI vetllem per la igualtat i fomentem la promoció interna, perquè el talent dels nostres col·laboradors i col·laborades és el que ens fa donar un servei referent en el sector.

Si t’agrada el tracte amb les persones i vols formar part d’un projecte innovador al món social amb desenvolupament professional, aquesta oportunitat t’interessarà!

Ets la persona ideal si...

 • Tens autocontrol, estabilitat emocional i tolerància a la frustració.
 • Ets capaç d’empatitzar amb les famílies i infants amb una gran sensibilitat interpersonal, orientant-te sempre cap a ells.
 • Ets flexible i t’adaptes a les diferents situacions, amb iniciativa.
 • T’agrada treballar en equip i cooperar.
 • A més a més, coneixes el sector social i la infància i els seus desafiaments.

Vols saber que més pots aconseguir amb aquesta oportunitat?

 • Tindràs un contracte amb FASI, entitat referent en la innovació en projectes socials.
 • Rebràs un pla formatiu segons les necessitats del teu lloc de treball.
 • El teu horari serà: 
  • Dilluns de 15 a 19:30
  • Dimarts de 9 a 14 i de 15 a 20
  • Dimecres de 9 a 14 i de 15 a 19:30
  • Dijous de 9 a 13 i de 15 a 20
  • Divendres de 9 a 14:30
 • A més a més, tindràs 31 dies de vacances naturals per any i dies d'assumptes propis.
 • Rebràs un salari en base a 29.513,40 euros bruts anuals per jornada completa (segons conveni acció social amb infància) + beneficis socials.


Alguns dels teus reptes seran...

 • Exercir com a figura de referència i representació del servei.
  • Garantir la correcta prestació del servei, el compliment de les funcions i objectius propis d’aquest.
  • Realitzar el seguiment i control de la prestació dels serveis. Vetllant per la coherència interna del servei, aplicant estratègies i metodologies de treball en equip amb els i les professionals.
  • Coordinar els recursos humans adscrits al SAIF i gestionar els recursos econòmics assignats.
  • Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l’equip professional en el marc d’actuació fixat al plec i en coordinació del Departament de Joventut. Establint el calendari d’obertura anual del Centre per a Famílies amb adolescents i els Punts “Aquí t’escoltem” així com l’organització de l’agenda d’atenció individual d’ambdós serveis que haurà de validar amb el Departament de Joventut. Gestionar i organitzar l’agenda, els recursos humans i prendre les decisions que siguin necessàries per evitar la llista d’espera tant del Centre per a Famílies amb adolescents (clàusula 5.6.1.d, ) com dels diferents Punts “Aquí t’escoltem” (clàusula 6.5.1.d). Informant al Departament de Joventut per tal que validi les propostes a realitzar.
  • Recollir l’absentisme que es produeix en l’atenció individual tant del Centre per a Famílies amb adolescents com dels Punts “Aquí t’escoltem”, analitzant-lo i proposant accions per tal de disminuir-ho i impactant en la reducció de la llista d’espera. Informant al Departament de Joventut per tal que validi les propostes a realitzar.
  • Representar el servei en xarxes i/o taules de treball a la ciutat de Barcelona per indicació del Departament de Joventut.
  • Mantenir una interlocució àgil i fluida amb el Departament de Joventut, comunicant qualsevol incidència del servei i/o fent arribar la documentació i/o informació que es determina en aquest plec. Realitzarà una reunió mensual de seguiment amb el tècnic del Departament de Joventut, referent d’aquest contracte.
  • Acompanyar el procés d’incorporació de nous professionals a l’equip de treball.
  • Substituir als/les professionals en les baixes imprevistes en el termini establert. Les baixes amb previsió de més 15 dies es supliran en un període màxim de cinc dies.
  • Comunicar al referent dels equipaments qualsevol incidència de substitució temporal o definitiva dels/les professionals, amb la màxima antelació possible.
  • Organitzar, gestionar, fer el seguiment i prendre decisions en relació al pressupost anual del Servei.
  • Liderar i participar en les reunions d’equip; promoure i programar activitats de formació interna; coordinar i donar suport a l’actuació dels professionals.
  • Acollir, acompanyar, motivar i cohesionar els professionals; facilitar i garantir un adequat traspàs d’informació; gestionar suggeriments i demandes.
  • Establir relacions amb entitats i serveis, actualitzant el banc recursos d’entitats i serveis de la ciutat relacionats amb el Servei.
  • Responsabilitzar-se de la difusió del servei, fent revisió dels continguts publicats als diversos canals de comunicació del servei (webs, xarxes socials, mailing, cartelleria)
  • Dirigir i coordinar la planificació, organització i execució de la jornada matinal per a famílies en cap de setmana.
  • Elaborar dels informes i memòries definits en el present plec, la qual cosa implica la recollida d’indicadors quantitatius i qualitatius, l’anàlisi d’aquests i la definició de propostes de millora del servei i elaboració de protocols d’actuació que es sol·licitin des del Departament de Joventut.

I quins requisits has de complir? A més a més de les ganes i la il·lusió...

 • Per aquesta posició necessitem que tinguis la titulació de diplomatura o grau en educació
 • Necessitem que tinguis un nivell C de la llengua catalana.
 • Es valorarà que tinguis coneixements d’intervenció familiar sistèmica i experiència amb infància i família.
 • Incorporació immediata.

O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Demarcació Barcelona

Carrer de Vilardell, 29
08014 Barcelona Direccions

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor