Estudiants Educació Social - Terres de l'Ebre

ESTUDIANTS EDUCACIÓ SOCIAL


Si estàs a quart d'educació social aquesta oferta t'interessa! 


Fundació Resilis cerca a estudiants d'Educació Social per a oferir-los l'oportunitat de fer suplències als nostres centres de les Terres de l'Ebre, durant tot l'any. 


Les tasques que aprendreu a  desenvolupar:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
 • Realitzar accions educatives.
 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.


El perfil competencial que busquem:

 • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
 • Respectar la dignitat de la infància i adolescència, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
 • Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels i de les adolescents. 
 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre i capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
 • Gestionar les crisis i els conflictes.
 • Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
 • Capacitat de treballar sota pressió.
 • Formar-se de manera continuada.

I sobretot, implicació i ganes d'aprendre i formar part d'un equip de professionals! 


Altres requisits:

 • Estar a quart curs d'educació social
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l'adolescència.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.


S'ofereix: Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.

Categoria: Personal qualificat del Conveni d’Acció Social


O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Demarcació Terres de l'Ebre

Avinguda de la Pau, 178
43580 Deltebre Direccions

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor