EDUCADORS/ES SOCIALS PER A PISOS DE JOVES TUTELATS I EXTUTELATS

UTE FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES – FUNDACIÓ RESILIS

PIL BAGES, MANRESA


Servei per a persones joves de 16 a 21 anys tutelades i extutelats. L'objecte del servei és donar resposta a situacions i necessitats, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral de les persones joves així com preparar-se per un itinerari d’integració social.


Funcions: 

 • Elaborar els projectes educatius individuals, informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
 • Realitzar les tutories i implicar el jove en el seu procés educatiu.
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.
 • Programar, realitzar i revisar activitats socioculturals pels adolescents d’acord amb el projecte educatiu individual.
 • Fomentar la convivència i la integració social del jove amb l’entorn.


Perfil competencial:

 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal. 
 • Orientació i servei a les persones.
 • Capacitat de resolució de problemes. 
 • Capacitat d‘improvisació, organització i reorganització. 
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
 • Gestionar les crisis i els conflictes.


Requisits: 

 • Imprescindible disposar de la diplomatura o grau en Educació Social.
 • És valorable experiència mínim de 1 any amb infants i/o joves en situació d’exclusió social.
 • Domini de català i castellà parlat i escrit
 • Es valorarà disposar de coneixements d'informàtica: paquet office
 • Imprescindible disposar de carnet de conduir.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.


S'ofereix:

Substitució per vacances dels educadors/es del servei. 

 • Horari: mati o tarda segons necessitats del servei. 
 • Conveni laboral: Acció Social
 • Categoria laboral: Diplomat/da cicle no continuat. 
 • Incorporació: Juny 2021.O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Demarcació de Girona

Plataforma Educativa
17006 Girona Direccions Veure pàgina

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor