Mestre/a d’aula

Per un CREI de la demarcació del Maresme (Nord),de Fundació Resilis


Centre residencial d’educació intensiva que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial a la adolescència que presenten alteracions de conducta.


Funcions a desenvolupar:

 • Establir una relació d’ensenyament-aprenentatge
 • Elaborar i desenvolupar la Programació educativa i d’activitats de l’aula 
 • Realitzar l’adaptació curricular al ritme d’aprenentatge i a les capacitats de l’alumnat
 • Fer seguiment i avaluació continua dels progressos de l’alumnat.
 • Aportar els recursos i pautes necessàries de cara que l’alumnat  pugui assolir uns hàbits d’estudi i de treball de manera individual
 • Participar en l’elaboració de documents i l’avaluació del funcionament de la pròpia aula. 
 • Compartir amb tot l’equip multidisciplinari del centre la informació relativa a l’encàrrec assignat i a les funcions de formació de la adolescència, perquè es tingui en compte la intervenció realitzada a l’aula i aconseguir una coherència.


Perfil competencial:

 • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
 • Ser una persona objectiva i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altra persona.
 • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
 • Gestionar les crisis i els conflictes.
 • Ser una persona creativa i saber gestionar els recursos disponibles.
 • Capacitat de treballar sota pressió.
 • Formar-se de manera continuada.


Altres requisits:

 • Diplomatura o Grau en Educació Primària.
 • Preferentment experiència amb adolescència en risc social o adolescents amb problemes de conducta.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards. 
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi per arribar al centre.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del o de la Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central. 

S'ofereix: 

Vacant temporal a jornada parcial -13’3%

Horari: De dilluns a dijous de 12:30h a 13:30h

Categoria: Diplomat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social

Incorporació: 16 de setembre.

 

O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Demarcació de Girona

Plataforma Educativa
17006 Girona Direccions Veure pàgina

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor