PSICÒLEG/OGA - Jornada Parcial a Tortosa [075-2021]

PSICÒLEG/OGA  

Per a la Fundació Infància i Família de Tortosa 

 

Funcions a desenvolupar:

 • Realitzar l’atenció terapèutica a nivell familiar/individual
  • Gestionar l’agenda de visites
  • Realitzar l’atenció terapèutica
  • Realitzar el pla de treball i els objectius terapèutics a treballar 
  • Avaluar la satisfacció de les persones ateses del servei
  • Realitzar el traspàs dels casos a altres terapeutes en cas de canvi de personal terapèutic
 • Realitzar les coordinacions externes adequades pel bon funcionament del servei
  • Rebre i donar les derivacions de les persones usuàries per part dels serveis socials
  • Realitzar les coordinacions de seguiment de cas necessàries amb els/les tècnics/ques referents derivades de les persones usuàries. 
 • Participar en equip terapèutic
  • Participar a les supervisions terapèutiques externes
  • Participar a les intravisions de l’equip terapèutic
 • Gestió de l’espai terapèutic
  • Control del manteniment i gestió de les incidències, de l’espai terapèutic
 • Gestió administrativa i documental

 

Perfil competencial:

 • Ètica i valors 
 • Capacitat per resoldre problemes i prendre decisicions de forma àgil i eficaç 
 • Capacitat d'escolta activa amb els usuaris i els professionals 
 • Capacitat de treballar en equip 
 • Capacitat d'organització, planificació i responsabilitat
 • Capacitat per treballar sota pressió
 • Persona sincera i empàtica 
 • Formar-se de manera continuada 


Altres requisits:

 • Llicenciatura o Grau en psicologia.
 • És valorarà experiència en posicions similars 
 • És valorarà disposar de formació en teràpia familiar sistèmica 
 • És valorarà Màster de Psicologia General Sanitaria 
 • És valorarà formació i experiència en violència de gènere
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
 • Imprescindible disposar de carnet de conduir i vehicle propi.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica dels i de les menors, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 


S’ofereix:

Contracte laboral de jornada parcial de 19.25H/Setmana (50% de la jornada)  

Horari: 

 • Dimarts de 9:00-15:00, dijous de 10:00-18:00 i divendres de 9:00-14:00. 
 • És pot modificar ja que els serveis que atenem permeten horari flexible.

Categoria: Llicenciat cicle no continuat del conveni d'acció social  

Incorporació: 30 de juny del 2021


O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Demarcació de Girona

Plataforma Educativa
17006 Girona Direccions Veure pàgina

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor