TREBALLADOR/A SOCIAL - Equip tècnic de Centre d’Acollida (Demarcació de Girona) [054-2021]

TREBALLADOR/A SOCIAL

                      Per equip tècnic del Centre d’Acollida de la demarcació de Girona,                 de Fundació Resilis 

Funcions a desenvolupar:

 • Explorar la situació social i familiar que envolta l’infant o adolescent.
 • Elaborar un diagnòstic social i familiar. 
 • Aportar a l’exploració interdisciplinària la informació relativa a l’àmbit social. 
 • Participar activament en la valoració interdisciplinar. 
 • En relació a l’EVAMI i d’acord amb el sistema de disponibilitats establert internament en l’equip, atendre a les possibles activacions de l’EVAMI (equip de valoració de maltractes infantils) i realitzar l’informe corresponent. 
 • Es manté de guàrdia els dies que se li assignin al mes. en cas d’activació es desplaça a l’hospital activador en el termini de 2-3 hores juntament amb el tècnic que comparteix la guàrdia.


Perfil competencial:

 • Coneix i analitza el medi en el que s’han desenvolupat els nois ingressats.
 • Té coneixement complet dels recursos socials de la zona.  
 • Analitza la xarxa familiar, recull les dades documentals dels membres de la família. 
 • Aporta i analitza la informació referent a la integració de la família en el seu entorn, sobre la contenció que l’entorn pot exercir sobre la família i el noi i sobre les possibles disfuncions socials que poden patir les famílies. 
 • Analitza des de la seva vessant la informació social provinent dels SBAS i altres serveis ampliant la que calgui mitjançant entrevistes, visites domiciliàries, contactes amb professionals, etc. 
 • Realitza els informes socio-familiars. 
 • Domina el paquet informàtic GENOPRO. Realitza genogrames de la situació familiar. 
 • Participa del diagnòstic interdisciplinar. És referent de cas d’aquells casos que li són assignats en la reunió d’equip. Redacta la Sintesi Avaluativa i lidera les reunions de professionals que es realitzin sobre el cas.  
 • Realitza intervencions familiars mentre dura el temps d’estudi. Realitzant hipòtesis i plans de treball per reconduir la situació familiar.


Altres requisits:

 • Imprescindible Diplomatura o Grau en Treball Social. Preferiblement Col·legiat.
 • Disponibilitat per fer guàrdies (EVAMI).
 • Es valorarà coneixements de l’àmbit de protecció a la infància a Catalunya. 
 • Es valorarà formació complementària en l’àmbit d’infància en risc. 
 • Es valorarà formació especialitzada en peritatge i/o diagnòstic. 
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards. 
 • Imprescindible disposar de carnet de conduir i vehicle propi. 
 • Domini del català tant parlat com escrit. 
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

 

S'ofereix:

1 vacant temporal de llarga durada a jornada parcial.


Horari:

*        A concretar 19h/s + disponibilitat guàrdia 

Categoria: Diplomat/da cicle continuat del Conveni d’Acció Social 

Incorporació: Immediata.  O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Oficines Centrals Girona

Plataforma Educativa
17006 Girona Direccions Veure pàgina

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor