Referent d’Administració Territorial - Demarcació de Girona [037-2021]

Referent d’Administració Territorial

Per Fundació Astres, demarcació de Girona

Funcions del lloc de treball:

 • Donar suport a la Coordinació Territorial per portar a terme la gestió de l’administració dels serveis existents i en l’obertura de nous serveis. 
 • Vetllar perquè les polítiques generals arribin i s’apliquin als centres/serveis.
 • Coordinar-se amb les persones Responsables de les diferents àrees de Serveis Centrals (rrhh, finances, ssl, comunicació .) per alinear i executar les polítiques generals i els objectius estratègics.
 • Vetllar pel compliment pressupostari general del territori. 
 • Promoure les accions necessàries per a l’acompliment dels objectius d’administració marcats per l’entitat de gestió de persones, econòmics i logístics dels serveis. 
 • Identificar les febleses en la gestió de l’administració dels centres/serveis del seu territori, i fer propostes de millora.
 • Vetllar per tal de que els centres/serveis segueixin els processos transversals lligats a Serveis Centrals.
 • Gestionar, coordinar i formar a l’equip tècnic-administratiu del territori.

Perfil competencial:

 •  Capacitat d’organització, planificació i gestió.
 • Capacitat d’Implicació i visió global.
 • Capacitat de priorització i orientació a resultats.
 • Capacitat de comunicació i escolta activa.
 • Capacitat innovadora i millora continua.
 • Capacitat d’anàlisis i resolució de conflictes.
 • Capacitat de Treball en equip.

Requisits:

 • Preferentment disposar de Grau en Administració i Finances o Grau en Administració i Direcció d’empreses, amb un postgrau o màster en l’àmbit dels RRHH. Valorable CFGS d’Administració/ Finances i  Llicenciatura/Diplomatura/Grau en Psicologia, Ciències del Treball o Relacions Laborals.
 • Es valorarà experiència en gestió de persones i gestió pressupostària en l’àmbit residencial.
 • Disponibilitat horària.
 • Disponibilitat per desplaçar-se per diferents serveis de la província de Girona.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit.
 • Domini dels paquets informàtics estàndards, i eines 2.0
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.

S’ofereix:

 • Plaça vacant estable 100% de la jornada.
 • Horari:  Principalment de matins, de dilluns a divendres. Possibilitat de combinar treball presencial i a distància.
 • Categoria: segons el conveni d’aplicació vigent
 • Incorporació: immediata

O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Oficines Centrals Girona

Plataforma Educativa
17006 Girona Direccions Veure pàgina

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballes a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor