TREBALLADOR/A SOCIAL

Cerquem Treballador/a Social pel Servei d’integració familiar (ICIF Girona)

 

Funcions a desenvolupar:

 • Portar a terme, juntament amb el/la psicòlog/loga de l’equip el procés d’estudi de les sol·licituds d’acolliment familiar. 
 • Estudi i valoració, des de la seva vessant,  de les situacions i característiques socials i familiars de les famílies acollidores.
 • Establir i utilitzar els mecanismes de millora contínua que l’entitat posa al seu abast.
 • Participar a l’ ingrés d’urgència del o de la menor amb família acollidora.
 • Participar als plans d’acoblament que es puguin establir.
 • Participar en les finalitzacions de l’acollida.
 • Acompanyament del o de la infant en les visites amb la seva famílies biològica, sempre que sigui necessari.
 • Fomentar les actuacions preventives de situacions de risc.
 • Facilitar la informació i adquisició de documentacions, ajuts socials, etc. Dels o de les menors.
 • Realització i/o col·laboració en la complementació del informes sociofamiliars de les famílies acollidores.
 • Participació en la formació de famílies acollidores.
 • Relacions amb l’equip d’estudi i diagnòstic, referents ICAA, i d’altres professionals implicats en els casos dels o de les menors acollits.
 • Pot ser tutor/a de persones practicants universitaris a petició del director/a  o coordinador/a del centre.
 • Participa activament en les reunions d’equip i en les supervisions o intravisió que es realitzin.


Perfil competencial:

 • Responsabilitat
 • Anàlisi i solució de problemes
 • Ètica i valors
 • Treball en equip
 • Empatia 
 • Planificació
 • Escolta activa amb les persones ateses i altres professionals
 • Flexibilitat
 • Sinceritat
 • Establiment de prioritats.


Altres requisits:

 • Imprescindible Diplomatura o Grau en Treball Social.
 • Es valora haver treballat com a mínim un any en l àmbit sociocultural o infància i adolescència.
 • Es valorarà formació complementària en l’àmbit d’infància en risc.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi.
 • Domini del català tant parlat com escrit.
 • En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

 

S'ofereix: 

1 vacant estable al 100% de la jornada 

Horari: De dilluns a divendres de 8h a 15h i 2 tardes de 2,5hores. 

Categoria: Diplomat/da cicle no continuat del Conveni d’Acció Social

Incorporació: 08/03/2021 

 

O, sabeu d'algú que podria adequar-se a aquesta feina? Feu-m'ho saber!

Oficines Centrals Girona

Plataforma Educativa
17006 Girona Direccions Veure pàgina

Els nostres valors

JUSTÍCIA - Treballem per un món més just des de la responsabilitat i el foment de la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT - Integrem els agents del territori i desenvolupem serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.

COMPROMÍS - Som una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ - Treballem amb iniciativa, mentalitat oberta i creativa fomentant la investigació i l’anàlisi permanent.

TRANSPARÈNCIA - Cerquem una acció basada en la confiança en la persona actuant amb responsabilitat i total transparència.

Ja treballeu a Treballa a Plataforma Educativa?

Farem la selecció junts per trobar el vostre proper company.

email
@pegrup.cat
Teamtailor

Sistema de rastreig del sol·licitant per Teamtailor